Házirend

Nyitvatartási idő
 • Nyitva tartás: 7:30-tól este 20:00-ig.
 • A lovaglás előzetes bejelentkezés alapján történik. Érkezéskor a tanya vezetőjénél vagy megbízottjánál kell jelentkezni, és közölni a tartózkodási szándékot.

Magatartási szabályok
 • Dohányzás és nyílt láng használata a tanya egész területén TILOS!
 • A lovakat etetni tilos! A lovak emésztési rendszere bonyolult és érzékeny, könnyen megbetegedhetnek. Jutalmazni lovaglás után lehetőleg almával, répával vagy a lovas boltokban vásárolható jutalomfalatokkal lehet.
 • A tisztaságra minden területen -közösségi épület, mellékhelyiségek, istálló, udvar- mindenki vigyázzon. A hulladékot a kijelölt tárolókba szíveskedjenek elhelyezni. Bármilyen szándékos rongálástól óvakodni kell, mert az efféle cselekedet az okozott kár megtérítésén túl a lovardából való kitiltással szankcionáljuk.
 • A széna és lucernabálákra felmászni, és arról ugrálni tilos.
 • Kérjük mindig hang segítségével jelezzenek a lovak megközelítésekor! A ló alap- természetéből adódóan ijedős, (úgynevezett: menekülő állat) ezért a legszelídebb ló is balesetet okozhat, ha megijed. Mindig oldalról előre közelítsünk, lehetőség szerint úgy, hogy lásson bennünket!
 • Hozzátartozók, gyermekek biztonsági okok miatt a kijelölt területen tartózkodjanak. A gyermekek felügyeletéért az őt odahozó felnőtt a felelős. Külön kérjük a Szülőket, hogy fokozottan ügyeljenek gyermekeikre, egyedül ne engedjék a lovak közelébe! A karámokba tilos bemenni! A rohangáló, kiabáló gyermek megijeszti a lovakat, ezért kérjük a szülőket, hogy gyermekeik csak az arra kijelölt játszótéren játszanak!
 • A tanyán való tartózkodás idején, illetve lovaglás közben a saját és mások testi épségének megóvása érdekében sportszerű, kölcsönös tiszteleten alapuló magatartást kérünk minden kedves partnerünktől és vendégünktől.

A lovaglásra vonatkozó szabályok
 • Mindenki köteles lóra felszállás előtt elolvasni házirendünket és nyilatkozni (az erre vonatkozó nyilatkozat aláírásával arról, hogy saját felelősségre lovagol!
 • A lovakat a lovas oktató osztja szét, a lovasok tudásszintjének megfelelően! Előzetes egyeztetés esetén is változhat a ló-lovas párosítás. A vezető pontosan tudja, milyen menet-beosztásban lehet a legbiztonságosabban lovagolni és így felhőtlenül szórakozni, pihenni, egy kellemes szép lovaglásélménnyel gazdagabban hazatérni.
 • Lovas oktatónk felméri az újonnan érkező vendégeink lovaglási tudásszintjét. Terepre csak az mehet a balesetek elkerülése érdekében, aki az oktató szerint megfelelő szinten lovagol.
 • A lovas oktató útmutatásait betartani kötelező!
 • Tilos a lovon enni, cukorkát szopogatni, rágózni, telefonálni és dohányozni!
 • Mindenki saját felelősségére lovagol! A legnagyobb körültekintés ellenére előfordulhat a lóról való esés, ez a lovaglás velejárója.A lovarda nem vállal felelősséget az esetleges sérülésekért! Kiskorú gyermek csak szülői hozzájárulással ülhet lóra!
 • Tilos lóra ülni szeszes ital befolyásoltsága alatt!!!
 • A lovardában és annak felszereléseiben okozott kárt teljes egészében a kár okozójának kell megtérítenie!

Öltözőre, bértartók szekrényeire vonatkozó szabályok
 • Saját felszerelések elhelyezésére a bértartók részére kialakított egyedi nyerges szekrényekben van mód. (A szekrények kialakításáig mindenki a saját maga által hozott szekrényben tárol.)
 • Saját takarmányt a takarmánytároló helységben tárolhatnak.
 • A szekrények számára fenntartott istállórészben mindenki vigyázzon a rendre, tisztaságra, ne hagyja elől a felszereléseit, tartsa zárva a szekrényét.
 • A ruhákat, egyéb személyes holmikat őrizetlenül hagyni tilos!
 • A lovagoltatáshoz használt nyergek tárolására szolgáló helyiségben mindig tartsunk rendet, a nyergeket, kantárokat precízen tegyük a helyükre, mindig mossuk le a zablát használat után.
 • A lóápoláshoz használt felszereléseket az erre kijelölt helyre tegyük vissza, ezeket ne hagyjuk az istállóban.

Udvarra, közlekedőkre, parkolókra vonatkozó szabályok
 • Személygépkocsival parkolni a lovarda területén kizárólag a kijelölt helyen a parkolóban lehet.
 • Lovat csak kantáron vagy kötőfékkel vezetve lehet mozgatni.
 • Mindenkire vonatkozó szabály, hogy a trágyát el kell takarítania a lova után az udvarról, patamosóból, istálló-folyosóról.
 • Patkolást és körmölést követően az eltávolított pata/köröm-darabokat a patkolást végző kovácsnak össze kell szednie, a szerszámokat el kell tenni.

Nyitott lovaspálya használat szabályai
 • A “Helyet kérek” kifejezést használva és az “Engedély megadva” vagy a “Szabad” választ megvárva léphetünk csak be a pályára.
 • Jobb kezek találkoznak szembejövő lovasok esetén, ha mindkettő azonos jármódban van.
 • A körön lovaglók mindig a belső patanyomon haladnak, a többieket kívül elengedik.
 • Az ugróknak előnyük van a síkon lovaglókkal szemben. Általában a lovarda belső részét használják, a többiek a külső patanyomon maradnak.
 • A magasabb jármódban haladók használják a külső patanyomot, az alacsonyabb jármódban haladók beljebb tartsanak.
 • Osztályban lovaglókhoz csatlakozni – kizárólag az edző által vezényelt módon lehet. Ezektől eltérő esetekben mindig egyeztessünk minden velünk egy időben lovaglóval.
 • Lovaglásra bejelentkezni az előjegyzési naplóban lehet.

Az istállóra vonatkozó szabályok
 • Az istállóban tilos hangoskodni, szaladgálni, a lovak nyugalmát bármivel megzavarni.
 • Az előkészített takarmányból a lovakat etetni tilos.
 • A lovak előkészítése a lovagláshoz (ápolás, nyergelés) a bokszban történhet.
 • A lovat felszerelve a bokszban hosszabb időre magára hagyni nem lehet.
 • Tilos a lovak által elérhető helyen bármilyen felszerelést, eszközt hagyni, amely sérülést okozhat.
 • A lovak patáját minden esetben kaparjuk ki a bokszból való kivezetés előtt.

 A Lovarda igénybevétele előtt magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben foglaltakat. 

A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk.  vonatkozó jogszabályai az irányadók. Vitás kérdésben a felek a Cegléd Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Egyéb kérdéseikkel kérjük forduljanak a lovarda dolgozóihoz. Megértésüket megköszönve aktív sportolással egybekötött kellemes és hasznos időtöltést, továbbá jó pihenést és jó szórakozást kívánnak a lovarda üzemeltetői.

Ajánlatunk

 

Kérje ajánlatunkat!

Felkeltettük érdeklődését?
Keressen fel bennünket bátran elérhetőségeinken!

Facebook